Welkom op de website van het VVE Platform

Het VVE Platform maakt zich sterk voor de verbetering van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie voor ieder kind, ongeacht de achtergrond van het kind en ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van voorschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Ieder kind heeft recht op goede opvang en een sterke start van de schoolcarrière.