Dossiers

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

Het VVE Platform wil als kennisplatform zoveel mogelijk informatie verzamelen en delen over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van VVE. Hiervoor houdt het Platform dossiers bij waarin relevante onderzoeken, informatie en ontwikkelingen worden verzameld. De informatie in de dossiers wordt voortdurend bijgehouden en bijgewerkt.

Wet OKE

Evaluatie wet OKE Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de evaluatie van de wet OKE. Uit deze brief blijkt dat peuters met een (risico op) taalachterstand steeds beter worden geïdentificeerd en dat de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie [...]

Lees meer

Voorschools aanbod

Om te voorkomen dat kinderen met een achterstand naar het basisonderwijs gaan, zijn er verschillende initiatieven gestart op het gebied van VVE om kinderen voor te bereiden op de eerste jaren op de basisschool. Het gaat hier om verschillende vormen van voorscholen, waar een leerkracht of andere HBO-geschoolde leidster al dan niet in samenwerking met [...]

Lees meer

Harmonisatie

Om onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie meer op elkaar af te stemmen, heeft het kabinet drie doelstellingen geformuleerd voor de verbetering van het huidige stelsel: → Versterking van de pedagogische kwaliteit. → Eén kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen. → Eén financieringsstructuur voor werkende ouders. Versterking pedagogische kwaliteit Goede voorschoolse voorzieningen leveren een [...]

Lees meer