Het VVE Platform

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) heeft in 2012 het VVE Platform opgericht. Doel van het Platform is de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor ieder kind te verbeteren, ongeacht de achtergrond van het kind en ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van voorschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het Platform streeft er naar dat in de nabije toekomst een situatie ontstaat waarin een kind in de voorschoolse periode, ongeacht van welke voorziening er gebruik wordt gemaakt, wordt begeleid door een beroepskracht die dusdanig is opgeleid dat zij of hij in staat is om de voor- en vroegschoolse educatie afgestemd op het desbetreffende kind uit te voeren. Wanneer er vervolgens sprake is van een integratie van verschillende voorschoolse voorzieningen zal het feit dat de beroepskrachten, uit deze verschillende voorschoolse voorzieningen op hetzelfde niveau zijn opgeleid en met dezelfde uitgangspunten werken, deze integratie een stuk eenvoudiger maken. Het Platform wil blijvende aandacht voor VVE realiseren bij verschillende ministeries, politiek en gemeenten, het Platform stimuleert lokale en landelijke politiek ertoe haar beleid voor VVE te wijzigen.

Doelstellingen

Het VVE Platform wil de kwaliteit van de uitvoering van VVE verbeteren, waarbij er rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden en de verschillen tussen voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De doelstellingen van het VVE Platform zijn: → De kwaliteit van de beroepskracht moet voorop staan in plaats van het VVE-programma dat wordt gebruikt. De deskundigheid van beroepskrachten [...]

Lees meer

Werkvormen

VVE Platform Het VVE Platform bestaat uit bestuurders en beleidsmakers op het gebied van VVE, kinderopvang en pedagogiek. Door de kennis van de verschillende leden te bundelen, ontstaat een inhoudelijk sterk platform met een sectorbrede samenstelling. Adviesraad De Adviesraad bestaat uit vooraanstaande wetenschappers op het gebied van VVE, kinderopvang en pedagogiek. De wetenschappelijke kennis van [...]

Lees meer

Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation heeft als missie kinderen tot 8 jaar, die in sociaal en economisch moeilijke omstandigheden opgroeien, betere kansen te geven. De foundation ziet dit als doel op zich, maar ook als langetermijninvestering voor meer samenhangende, rechtvaardige en creatieve samenlevingen met voor iedereen gelijke kansen en rechten. De Bernard van Leer Foundation [...]

Lees meer