Bernard van Leer Foundation

De Bernard van Leer Foundation heeft als missie kinderen tot 8 jaar, die in sociaal en economisch moeilijke omstandigheden opgroeien, betere kansen te geven. De foundation ziet dit als doel op zich, maar ook als langetermijninvestering voor meer samenhangende, rechtvaardige en creatieve samenlevingen met voor iedereen gelijke kansen en rechten. De Bernard van Leer Foundation opereert wereldwijd en financiert programma’s die aansluiten bij haar strategische doelstellingen. Het accent ligt daarbij op gezinnen met kinderen onder de 4 jaar die opgroeien in een sociaaleconomisch achterstandsmilieu.

Het VVE Platform wordt mede mogelijk gemaakt en financieel ondersteund door de Bernard van Leer Foundation.