Werkvormen

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

VVE Platform
Het VVE Platform bestaat uit bestuurders en beleidsmakers op het gebied van VVE, kinderopvang en pedagogiek. Door de kennis van de verschillende leden te bundelen, ontstaat een inhoudelijk sterk platform met een sectorbrede samenstelling.

Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit vooraanstaande wetenschappers op het gebied van VVE, kinderopvang en pedagogiek. De wetenschappelijke kennis van de leden van de Adviesraad geeft de wetenschappelijke fundering en borging aan de acties van het VVE Platform.

Klankbordgroep

Naast de adviesraad is er een klankbordgroep, bestaande uit professionals uit de praktijk, variƫrend van kinderopvang, onderwijs en peuterspeelzalen. Zij kunnen het platform vooral van praktijkervaringen voorzien.