VVE Platform

20 januari 2017

Het project ‘Het VVE Platform’ is inmiddels afgerond. Voor meer informatie over de onderwerpen op deze website kunt u contact opnemen met het dagelijks spreekuur van BOinK, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur via 030-2317914.

Bezuinigingen voorschoolse educatie treft alle gemeenten

10 december 2015

Gemeenten krijgen in 2017 3 procent minder budget voor voor- en vroegschoolse educatie. Staatssecretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) wilde kleine gemeenten ontzien, maar de Tweede Kamer ging daarmee niet akkoord waardoor nu alle gemeenten gekort worden, meldt Kinderopvangtotaal. Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in het aantal kinderen dat van  voorschoolse of vroegschoolse educatie gebruikmaakt. Hoe [...]

Lees meer

Ministerie ziet wel effect vve

27 november 2015

Stoppen met voor- en vroegschoolse educatie is voor het ministerie van Onderwijs geen optie. Zij vindt het ook te vroeg voor deze conclusie. ‘Over het effect van VVE in Nederland valt nog niks te zeggen, behalve dat de eerste resultaten van het langlopende pre-COOL onderzoek positief zijn.’ Het ministerie van Onderwijs heeft gereageerd op de [...]

Lees meer

’35 miljoen voor peuteropvang niet terug naar het Rijk’

27 november 2015

De VNG is ontevreden over de veranderingen die minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) wil doorvoeren in het beleid ten aanzien van kinderopvang en peuterspeelzalen. De plannen zijn onlogisch, maar vooral de greep van 35 miljoen euro in het gemeentefonds die Asscher doet, valt niet goed. Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van [...]

Lees meer

Gezocht: 1800 peuterleiders (en geld om ze te betalen)

14 november 2015

Honderden peuterspeelzalen weten niet hoe ze vóór 2018 vrijwilligers kunnen vervangen door professionele leidsters. Ze vrezen dat ouders afhaken als hun rekening verdubbelt. Ze kunnen de salarislasten niet zelf ophoesten. Er moet de komende 2 jaar nogal wat gebeuren als de regels voor peuterspeelzalen veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie MOgroep dat vandaag verschijnt. Eén [...]

Lees meer

Voorstel nieuwe verdeling middelen voor VVE beleid in gemeenten

12 november 2015

Buitenhek Management & Consult meldt in de nieuwsbrief van 11 november dat het voorstel voor de nieuwe verdeling van de VVE-middelen in gemeenten bekend is. Op 6 november 2015 heeft staatssecretaris Dekker een brief  naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan nieuwe uitgangspunten voor verdeling van de middelen voor gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over de gemeenten [...]

Lees meer

Kamer tegen korten op achterstandsleerling

10 november 2015

Een meerderheid in de Tweede Kamer keert zich tegen de plannen van VVD-staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om ruim 60 miljoen euro te korten op de bestrijding van taalachterstand van jonge kinderen in grote steden. Nu  is jaarlijks 360 miljoen euro beschikbaar om middels voorscholen, taalklassen en zomerscholen het onderwijs- en taalniveau van jonge kinderen op te [...]

Lees meer

Onderzoeksrapport ‘Met een blik op de toekomst’ van Ruben Fukkink

9 november 2015

Het onderzoeksrapport van Ruben Fukkink naar de effecten van de VVE op kinderen is veel besproken. U kunt het rapport hier downloaden. Ruben Fukkink bood zijn rapport zaterdag 7 november tijdens het lustrumcongres van BOinK aan aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. De SER werkt momenteel aan een advies met betrekking tot kinderopvang. Tijdens de uitzending [...]

Lees meer

Brandpunt: Hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink, BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma en inhoudsdeskundigen over kwaliteit VVE

3 november 2015

Een goed kwalitatief aanbod voor alle jonge kinderen  Al meer dan vijftien jaar heeft BOinK extra aandacht voor de positie van kinderen met een vorm van achterstand in de voorschoolse periode. Al veel langer is bekend dat de, op zich zeer noodzakelijke programma’s die deze achterstand moeten bestrijden, onvoldoende of niet effectief zijn. Dit terwijl [...]

Lees meer