Uit de praktijk

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

Uit verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van VVE is gebleken dat er een aantal principes ten grondslag liggen aan voor- en vroegschoolse educatie die ervoor zorgen dat de effectiviteit van VVE toeneemt. Deze zogenaamde ‘best practices’ zorgen, in combinatie met elkaar, voor positieve effecten van VVE op zowel de korte als lange termijn.

De volgende best practices zijn te onderscheiden:

→ Pedagogisch medewerkers en leerkrachten met ruime ervaring in voor- en vroegschoolse educatie.

→ Interactie tussen doelgroepkinderen en kinderen met een hoger (taal)niveau. Doelgroepkinderen hebben baat bij variatie in de groep, deze kinderen trekken zich op aan leeftijdsgenootjes met een hoger taalniveau.

→ Kleinere groepen. In kleine groepen is er meer ruimte voor interactie tussen kinderen onderling en meer ruimte voor interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Deze interacties hebben een positief effect op de ontwikkeling van het kind.

Ook zijn er een aantal structurele kwaliteitskenmerken die bijdragen aan de effectiviteit van VVE:

→ Geschoold en gecertificeerd personeel.

→ Een dubbele personele bezetting. Voldoende personeel met de juiste opleidingsachtergrond heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat en de invloed van VVE op doelgroepkinderen.

→ Intensieve deelname aan peuterspeelzaal en het VVE-programma. Hierbij zijn ook de leeftijd waarop het kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat (bij voorkeur vanaf 2 jaar) en de intensiteit van deelname van belang. Het is gebleken dat een minimale deelname van vier dagdelen of 10 uur per week een positief effect heeft op de taalontwikkeling van de deelnemende peuters.

Column Gjalt Jellesma – VVE: weg ermee!

In het decembernummer (2014) van de Management Kinderopvang is een column verschenen van Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, over de vormgeving van het Nederlandse beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Lees hier de column ‘VVE: weg ermee!’

Lees meer

Professionalisering in de gastouderopvang

Professionalisering in de gastouderopvang: KiKi, Kansen in Kinderen Gastouders in Beeld  Binnen de gastouderopvang vindt een professionaliseringsslag plaats, steeds meer gastouders vinden het belangrijk zich zowel pedagogisch als zakelijk bij te scholen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Consortium Kinderopvangonderzoek (NCKO) opdracht gegeven onderzoek te doen naar [...]

Lees meer

De Pijlstaart in Utrecht

In het eerste BOinK-magazine van 2013 wordt een kijkje genomen op de voorschool van de Utrechtse basisschool de Pijlstaart. Op deze school heeft welzijnsorganisatie Portes een peutergroep gerealiseerd waar gewerkt wordt met het VVE-programma Puk & Ko. Door samen te spelen en samen te leren worden peuters voorbereid op de basisschool. Klik hier voor het [...]

Lees meer