Column Gjalt Jellesma – VVE: weg ermee!

In het decembernummer (2014) van de Management Kinderopvang is een column verschenen van Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, over de vormgeving van het Nederlandse beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

Lees hier de column ‘VVE: weg ermee!’