VVE in Nederland

In Nederland bestaat een groot aantal verschillende VVE-programma’s. Aanbieders van VVE zijn vrij om zelf te bepalen welk programma zij gebruiken. Om een beter beeld te krijgen van de gebruikte programma’s is geïnventariseerd welke programma’s het meest worden gebruikt in Nederland. Ook is geïnventariseerd hoe deze programma’s scoren op de effectladder van het Nederlands Jeugdinstituut. De effectladder is als volgt ingedeeld:

Niveau effectladder Soorten onderzoek Erkenning
4. Is de interventie werkzaam?
 • Experimenteel onderzoek
 • Quasi-experimenteel onderzoek
 • Case-studies (N=1-onderzoek)
 • Veranderingstheoretisch onderzoek
 • Normgerelateerd onderzoek (‘Benchmarkstudies’)
Bewezen effectief of waarschijnlijk effectief afhankelijk van:

 • Kwaliteit onderzoek
 • Follow-up
 • In praktijk uitgevoerd
 • Aantal studies
3. Is de interventie doeltreffend?
 • Veranderingsonderzoek zonder benchmark
 • Doelrealisatie-onderzoek
 • Cliënttevredenheidsonderzoek
 
2. Is de interventie in theorie effectief?
 • Meta-analyses
 • Literatuurstudies
 • Studies naar impliciete kennis
Theoretisch goed onderbouwd

 

1. Is de interventie goed beschreven?
 • Descriptief onderzoek
 • Observatie-onderzoek
 • Documentanalyse
 • Interviews
 
0. Is de interventie impliciet? (black box)    

De top 3 van meest gebruikte VVE-programma’s in Nederland en de bijbehorende effectiviteitsscore ziet er als volgt uit:

1)    Piramide

 • Erkende interventie: theoretisch goed onderbouwd

2)    Kaleidoscoop

 • Erkende interventie: theoretisch goed onderbouwd

3)    Startblokken en Basisontwikkeling

 • Erkende interventie: theoretisch goed onderbouwd